ליסאן

 

עמותת ליסאן היא עמותה הפועלת לקידום צדק לשוני, מתוך הכרה בשפה כמשאב חיוני וזכות בסיסית. אנו פועלות להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה. זאת תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. מאז שנת 2013 אנו מקיימות פרויקטים ללימוד השפה העברית לנשים ממזרח ירושלים ולימוד השפה הערבית לצוותי רפואה ממערב העיר.

הפרויקטים שלנו

Having Hebrew classes in Jerusalem