top of page

עברית לתעסוקה

הסרת החסמים להשתלבות בתעסוקה באמצעות קורסי עברית המותאמים למגוון תחומי עיסוק

אשה יושבת מול מחשב בשולחן עם גבר ליד חלון

לפי מכון ירושלים למחקרי מדיניות (2023), בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים 60% מהנפשות חיות מתחת לקו העוני. בנוסף על כך, 53% מתושבי ירושלים הפלסטינים אינם לוקחים חלק בשוק העבודה. זאת בעיקר לאור העובדה כי 73% מהנשים הפלסטיניות מירושלים המזרחית שאינן משולבות בתעסוקה (לעומת 21% מהגברים), כאשר אחד מהגורמים המרכזיים לכך הוא מחסום השפה שמקשה על  שתלבותן בשוק העבודה דובר העברית.

"עברית לתעסוקה", הוא פרויקט אשר מבקש להתמודד עם מחסום זה ולקדם השתלבות בתעסוקה באמצעות קורסי עברית לתושבי/ות ירושלים המזרחית המותאמים למגוון תחומי עיסוק. בפרויקט זה, אנחנו עובדות בשיתוף פעולה עם הרשות העירונית לתעסוקה ועם ארגונים שונים ותוכניות תעסוקתיות במגוון תחומים, ומציעות קורסי עברית תעסוקתית שיסייעו להשתלבות בשוק העבודה דובר העברית ולקידום בתוך השדה המקצועי. 

עברית לתעסוקה במספרים

קבוצה של נשים המחזיקות תעודת סיום קורס לימוד עם בלונים ברקע

31

קורסים בשנה

קבוצה של נשים וגברים המחזקים תעודות סיום קורס לימוד

300

תלמידים/ות

קיימנו קורסים בתחומים הבאים ועוד:

צעירים בסיכון

אנחנו מקיימות קורסים לצעירים בני 18+ דרך תכנית "יתד", כדי להגדיל את מרחב ההזדמנויות לצעירים במצבי סיכון.

סטודנטים/ות

אנחנו מקיימות קורסים לסטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטה הפתוחה הזקוקים לשפה העברית כדי לסיים את התארים שלהם בהצלחה וכדי למנוע נשירה. 

בעלי/ות עסק קטנים/ות

אנחנו מקיימות קורסים ביחד עם "מעוף", תכנית המסייעת לא.נשים לפתוח עסקים קטנים ולקדם אותם

נשים

אנחנו מקיימות קורסים במרכזים קהילתיים בירושלים המזרחית כדי לספק לנשים מיומנויות בשפה העברית כדי להתמצא במרחב הציבורי, לגשת לשירותי בריאות, זכויות חיוניות ומשאבים, וכן להשתלב בתעסוקה.

עובדות ניקיון

אנחנו מקיימות קורסים עבור חברות קואופרטיב הניקיון המבקשות ללמוד עברית כדי להסתדר בחיי היום-יום, במקום עבודתן וכדי להתקדם מקצועית.

סייעות במעונות יום

אנחנו מקיימות קורסים לסייעות במעונות יום דרך "התחלה חכמה", הזקוקות לשפה העברית כדי לעבוד במעונות יום דוברי עברית. 

אמהות צעירות

אנחנו מקיימות קורסים ביחד עם תכנית "אשת חיל", שעובדת לשילוב נשים, ובמיוחד אמהות מרקעים מסורתיים, בתעסוקה. 

משפחות בעלות הכנסות נמוכות

אנחנו מקיימות קורסים ביחד עם פרויקט "עוצמה", המסייע לשילוב משפחות בעלות הכנסות נמוכות לצאת ממעגל העוני. 

מהנדסים ומתכנתים בוגרי/ות אוניברסיטאות פלסטיניות

אנחנו מקיימות קורסים עבור בוגרי/ות תארי הנדסה והנדסת מחשבים מאוניברסיטאות פלסטיניות ומספקות להם/ן מיומנויות שפה שיסייעו להם להשתלב במגזר ההיי-טק הישראלי ביחד עם Sigma Labs ו-IT WORKS.

שותפים/ות בפרויקט עברית לתעסוקה

לוגו של הרשות העירונית לתעסוקה
לוגו של itworks
לוגו של Sigma Labs
bottom of page