top of page

ערבית לקהילה

קורסי ערבית לחברי/ות קהילת ליסאן

מורה בחיג'אב מלמדת שיעור ערבית

הפרויקט מציע שיעורי ערבית מדוברת לכלל מתנדבות/י הפרויקטים שלנו וכן לחברי/ות קהילה נוספות/ים שלוקחות/ים חלק בעשייה שלנו בצורה כזו או אחרת. קורס זה מסובסד כמעט במלואו, כאשר המשתתפים/ות משלמים/ות סכום סמלי בלבד. זאת כיוון שאנחנו מאמינות שחשוב ביותר שפעילים/ות חברתיים/ות וחברי/ות קהילת ליסאן יוכלו לתקשר הן בעברית והן בערבית, כך ששתי השפות יהיו נוכחות במידה שווה במרחב הציבורי.

מורה בחיג'אב מלמדת שיעור ערבית
bottom of page