top of page

מדברות עברית

מסירות את מחסום השפה דרך לימוד מעשי של השפה העברית לנשים פלסטיניות מירושלים המזרחית

קבוצת רכזות של פרויקט מדברות עברית חוגגות בטקס סיום

בשנת 2013 קבוצת נשים משכונת עיסאוויה שבירושלים המזרחית פנתה אל קבוצת סטודנטיות צעירות ממערב-ירושלים בחיפוש אחר לימודי עברית שיתאימו לצרכיהן הדחופים. נשים אלו מעיסאוויה התמודדו עם מחסום השפה על בסיס יומיומי— בהתמודדות עם הבירוקרטיה הישראלית, בקבלת שירותים הרפואיים, בניסיון להשתלב בשוק התעסוקה, ברכישת השכלה גבוהה, בצרכי מסחר או בפעילויות הפנאי בעיר. הן גם העידו כי היעדר היכולת לדבר עברית פגע בתחושת הביטחון העצמי שלהן וגרם לתלות שלהן באחרים. 

כתוצאה מכך, התחלנו לקיים מפגשים שבועיים באופן לא רשמי, כדי ללמד וללמוד עברית. עם מספרן ההולך וגדל של המשתתפות, התחלנו לגייס מתנדבות נוספות ולאחר כשנה, בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי בעיסאויה, הקמנו את הפרויקט ההתנדבותי "מדברות עברית- نتكلّم العبريّة". במשך עשור, ליסאן מלמדת נשים מירושלים המזחרית עברית, כדי לסייע להן בקבלת גישה לשירותים חיוניים, לאפשרויות ולהזדמנויות. המטרה של פרויקט "מדברות עברית" היא להסיר את מחסום השפה באמצעות קורסים מעשיים ומותאמים תרבותית ומגדרית לתלמידות שלנו - נשים פלסטיניות מירושלים המזרחית.

תלמידה חוגגת הצלחה מול הכתה

הכלים השפתיים שאנחנו מלמדות נועדו לחזק את העצמאות ואת הביטחון העצמי של התלמידות במרחב הפרטי והציבורי, מה שתורם לתחושת השליטה בחייהן. בנוסף, למידת העברית השימושית מחזקת את השפעתן של נשים אלו על המעגלים השונים בהם הן חיות ופועלות, כך בין היתר בקהילה כאקטיביסטיות, במשפחה, במסגרת תפקידן המקצועי ועוד.

הקורסים מועברים על בסיס שבועי בכמה זירות - בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית, במרכז ווילי ברנדט בשכונת אבו טור, במרכז מט"י בשייח ג'ראח ובזום. 

כתת לימוד של מדברות עברית

מדי שנה אנחנו מפעילות קורסים לכ-20-25 כיתות, שבהן לומדות בין 15-25, בסה"כ 400-500 תלמידות בשנה. הקורסים מועברים על ידי מורים/ות מתנדבים/ות מהקהילה הרב-תרבותית שלנו כך שבכל כיתה מלמד צמד מורים/ות. את צמדי המורים/ות מלוות ומנחות רכזות הרמה והשטח שלנו, שדואגות לתיאום בין המורים/ות והתלמידות, מסייעות בבעיות ומעניקות ליווי וחניכה למורים/ות. המורים/ות והרכזות עוברים/ות הכשרה אינטנסיבית לפני ובמהלך התכנית השנתית, כדי שיוכלו ללמד עברית בצורה יעילה, וכדי להבטיח שהשיעורים יתאימו לצרכי התלמידות. הקהילה המשותפת של המורים/ות והרכזות מאפשרת מרחב למפגש ועבודה משותפת בין יהודים/ות ופלסטינים/ות הפועלים יחד לקידום שיוויון וצדק לשוני בעיר.

חומרי הלימודים הייחודיים של ליסאן, שפותחו על ידי הצוות הפדגוגי שלנו בהתבסס על משוב שהתקבל מהתלמידות, מכילים מגוון נושאים הרלוונטיים לנשים מירושלים המזרחית ולוקחים בחשבון את הצרכים והנסיבות במסגרתן לומדות התלמידות את השפה.

2022-2023 במספרים

אולם מלא עם אנשים בטקס סיום של פרויקט מדברות עברית

400

תלמידות

מורה מסבירה לשתי תלמידות

50

מתנדבים/ות

שתי מורות עומדות ומלמדות בכתה של פרויקט מדברות עברית

26

קבוצות

השותפים/ות של "מדברות עברית":

לוגו של דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטה העברית
לוגו של המרכז הבין-תרבותי לירושלים
לוגו של מרכז ווילי ברנדט
לוגו של הקרן לירושלים
לוגו של קרן ביידר
לוגו של מט"י ירושלים
לוגו של מיני אקטיב
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
לוגו של היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטנ העברית
לוגו של מכון לבציון של האוניברסיטה העברית
לוגו של B8 of Hope
לוגו של קרן סנטגר
bottom of page