top of page

פרויקטים קודמים

הכשרות למורים/ות בעברית ובערבית וקורסים עבור צוותים רפואיים של מד"א ואיחוד הצלה

קבוצה של חובשים יושבים בשיעור ערבית

הכשרות למורים/ות בעברית ובערבית 

בשנים האחרונות הופיעו מסגרות רבות ללימוד עברית או ערבית ברחבי ירושלים, דבר שמוכיח את חשיבותן של שתי השפות במרחבים הציבוריים המשותפים בעיר. על מנת לקדם ולחזק את איכות הלימוד של שתי השפות, ליסאן, בשיתוף פעולה עם "מדרסה", פתחה הכשרה מתקדמת למורים לעברית וערבית שהציעה כלים מעשיים ללימוד שתי השפות במרחבים הדו-לשוניים בעיר.

הכשרת מורים בזום

הכשרה זו העשירה את ארגז הכלים של המורים/ות הפועלים בתחום, וכללה מפגשים במגוון נושאים כמו פרפורמטיביות בהוראה, היבטים קוגניטביים ברכישת שפה, גישות להוראת שפה, ההקשר החברתי והפוליטי של הוראת שפה במרחב דו-לשוני, דמיון דקדוקי בין עברית לערבית ועוד. מטרה נוספת של הפרויקט הייתה לייצר קהילה רב-תרבותית ורב-לשונית של מורים/ות לשפה בירושלים. 

 

פרויקט זה נוצר בשיתוף פעולה עם "מדרסה", בשיתוף "קואליציית הסובלנות" ובתמיכת הקרן לירושלים .

מדברים ערבית- ערבית לצוותי רפואה

"מדברים ערבית - צוותי רפואה" הוא פרויקט של עמותת ליסאן שהתקיים בין 2016-2019, להקניית מיומנויות שיח בשפה הערבית לצוותי רפואה ממערב ירושלים.  הפרויקט הקנה למשתתפים/ות כישורי שיחה בסיסיים בערבית מדוברת בשילוב תכנים מעולם הרפואה במטרה לספק להם כלים מעשיים לתקשורת עם מטופלים, עם דגש על מיומנויות תקשורת שימושית ותרגול דיבור.

הפרויקט פעל במטרה לצמצם את מחסום השפה המקשה על יכולתם של צוותי רפואה לתקשר עם מטופליהן/ם דוברי הערבית וכך לקדם את יכולתם להעניק טיפול רפואי איכותי לתושבי ירושלים המזרחית במסגרת תפקידן/ם.  

קבוצה של חובשים לומדות ערבית בקבוצה קטנה

הפרויקט הוקם על רקע הקשיים בהם נתקלים פרמדיקים/ות וחובשים/ות דוברי עברית בבואן/ם להעניק סיוע רפואי לתושבי ירושלים המזרחית, כיוון שרוב המתנדבים אינם דוברים את השפה הערבית. כמענה לנתק הבין-שפתי הקמנו את פרויקט מדברים ערבית לצוותי רפואה. צמצום הפער השפתי הקל על הגשת טיפול ראשוני מציל חיים ועל יכולת המטופל/ת להיות שותף פעיל בתהליך הרפואי. 

bottom of page