top of page

הועד המנהל של ליסאן

אלומה דור - יו"ר הוועד המנהל

אלומה דור
יו"ר הוועד המנהל

ד"ר סמירה עליאן - חברת הועד המנהל

ד"ר סמירה עליאן

היבא עסילה - חברת הועד המנהל

היבא עסילה

יוני לוי - חבר הועד המנהל

יוני לוי

רוני מטוס - חברת הועד המנהל

רוני מטוס-מילר

מרשה שמו - חברת הועד המנהל

מרשה שמו

מנהלות העמותה לשעבר

עדי שירן
קרן אסף

מייסדי/ות העמותה

עדי שירן
סיון פלג
רוני מטוס-מילר
יעל פרנקל

חן גולדוייץ
יוני לוי
אלומה דור
יונתן נוימן

התומכים/ות שלנו

קרן ביידר | קרן אביב | הקרן לירושלים | קרן ליכטאג | B8 of Hope | קרן ריין | קרן סנטגר
יד הנדיב | סאלי גוטסמן | עיריית ירושלים | הרשות העירונית לתעסוקה | האוניברסיטה העברית

אנו מודות לכם/ן מקרב הלב על תמיכתם/ן. בלעדיכם/ן, העבודה שלנו לא הייתה מתאפשרת. 

השותפים/ות שלנו

לוגו של הרשות העירונית לתעסוקה
לוגו של האוניברסטה העברית בירושלים
לוגו של דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים
לוגו של עיריית ירושלים
לוגו של מט"י ירושלים
לוגו של מיני אקטיב
לוגו של היחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה העברית
לוגו של מען
לוגו של מרכז ווילי ברנדט
לוגו של המרכז הבין-תרבותי לירושלים
לוגו של ירושלמית מדוברת
לוגו של מדרסה
לוגו של אמל תקווה
לוגו של מיט
לוגו של PIP
לוגו של 50:50 Startups
לוגו של קבוצת מרום
לוגו של פילטק
לוגו של אוניברסיטת בן-גוריון
לוגו של אג'יק
לוגו של אינטל
לוגו של JOB360
לוגו של מיזם קהילות דיגיטליות
לוגו של 0202
לוגו של פרויקט רוזאנה
לוגו של it works
לוגו של Sigma Labs
bottom of page