top of page

פרויקט "אָלף"

קורסי עברית וערבית לבוגרי/ות תכניות טכנולוגיות ישראליות-פלסטיניות 

שיעור עברית בזום

בעוד שארגונים ישראלים-פלסטיניים רבים עושים שימוש באנגלית כשפה משותפת וכביכול ניטרלית, צעד מרכזי לבניית חברה משותפת המבוססת על שוויון ושותפות אמיתית, הוא ללמוד את שפת האם של הלאום השני. פרויקט אָלף הוא שיתוף פעולה ייחודי בין ליסאן לבין MEET בתמיכת B8 of Hope, המציע לבוגרים/ות ישראלים/ות ופלסטינים/ות של תכניות משותפות טכנולוגיות את ההזדמנות ללמוד עברית וערבית. התוכנית מעניקה לבוגרי/ות הארגונים MEET, PIP ו-50:50 Startups את ההזדמנות להעמיק את ההיכרות עם השפה של הלאום השני ולשפר את יכולת העבודה שלהם/ן עם דוברי השפה השנייה.

השותפים/ות של פרויקט "אָלף"

לוגו של מיט
לוגו של Palestinian Internship Program
לוגו של 50:50 Startups
לוגו של מדרסה
לוגו של B8 of Hope
שיעור עברית בזום
bottom of page