top of page

הפדגוגיה של ליסאן

הכשרה וליווי פדגוגי

אנחנו מציעות למורים ולמורות שלנו מספר הכשרות מקצועיות בשנה, מפגשי למידת עמיתים של קהילת המורים/ות וכן הנחיה וליווי פדגוגי צמוד, שיאפשרו להם/ן לשפר את כישוריהם/ן כמורים/ות ויבטיחו לימוד איכותי בכיתה.

למידה מעשית

פיתחנו את תכנית הלימודים שלנו בהתאם לצרכים של התלמידים/ות, כך שיוכלו להשתמש במה שלמדו כבר בצאתם/ן מהכיתה. לדוגמה: הצגה עצמית, גישה לזכויות בסיסיות, תעסוקה, בירוקרטיה, משפחה, שירותי בריאות והתמצאות במרחב הציבורי. 

חומרי הלימוד שלנו

בשונה מחומרי הלימוד הקיימים בשוק, תכני הלימוד שלנו פותחו בהתאמה לקהלי היעד שלנו ומתמקדים במגוון נושאים חיוניים ורלוונטיים לתלמידים/ות. השמות, הדוגמאות, התרגילים ונושאי הלימוד לקוחים מתוך חייהם/ן של התלמידים/ות כך שהם/ן יוכלו לבטא את עצמם/ן ולתת מקום לזהותם/ן בתוך השפה, תוך לקיחה בחשבון של רגישויות פוליטיות ותרבותיות. אנו שמות דגש על מיומנויות שיחה בעברית דבורה ועל יכולת התבטאות במטרה לחזק את תחושת המסוגלות והביטחון העצמי בדיבור. אנו עושות זאת באמצעות שיטת לימוד חווייתית ואינטראקטיבית המשלבת התנסות ואקטיביות בתהליך הלמידה. 

אישה בחיג'אב שמחזיקה ספר לימוד של ליסאן על רקע שביל בחוץ באוניברסיטה העברית

העקרונות הפדגוגיים שלנו

עברית בעברית

אנחנו מלמדות עברית בשפה העברית. כך, התלמידות שלנו מתחילות להבין את השפה כבר מההתחלה, מקבלות זמן חשיפה מירבי לשפה ומתרגלות להתנהל בעברית כבר מהרגע הראשון גם מבחינת שמיעה והבנה וגם מבחינת דיבור.

התמקדות בתפקיד התקשורתי של השפה

בהוראה שלנו אנו מתמקדמות בתפקיד התקשורתי של השפה במטרה לחזק את יכולות התקשורת בעברית. לכן, כל יחידת לימוד כוללת את ארבעת מרכיבי הלשון: שמיעה, דיבור, קריאה וכתיבה. אנו שומרות על השפה הטבעית והמדוברת הן בחומרי הלימוד שלנו הן בדיבור של המורים/ות מול הכיתה. 

עמוד מתוך חוברת לימוד א'1 של ליסאן עם טקסט על מי אני
עמוד שער של חוברת לימוד א'1 של ליסאן

דירוג שיטתי של הידע הדקדוקי 

הדקדוק נלמד בהקשר טבעי ובאופן הדרגתי

שילוב חומרים אותנטיים

אנחנו משלבות קטעים וחומרים אותנטיים בהתאם לרמה של התלמידות ותוך לקיחה בחשבון של רגישויות תרבותיות ופוליטיות. 

רלוונטיות לחיי התלמידים/ות

אנחנו מתאימות את חומרי הלימוד והתוכן הנלמד לחיי התלמידים/ות ולצרכיהם/ן הדחופים, תוך התייחסות לרקע התרבותי, הדתי והלאומי שלהם/ן. 

מעורבות פעילה 

מעורבות פעילה של הלומדים/ות במגוון פעילויות – דיבור במקהלה, עבודה בזוגות וקבוצות קטנות, שיחות, משחקי תפקידים ודיאלוגים, משחקים דיגיטליים, שירים, סרטונים ועוד.

גיוון באופני ההפעלה 

כל שיעור כולל מספר אופני הוראה והפעלה של התלמידים/ות - הוראה פרונטלית, עבודה בזוגות ובקבוצות קטנות, עבודה פרטנית ועוד.

לימוד תוך הנאה ותחושת הצלחה

אנחנו מלמדות בשיטה מהנה במטרה לחזק את חווית המסוגלות וההצלחה של התלמידות מתוך הכרה בהצלחה והנאה כגורמים משמעותיים לחיזוק המוטיבציה וההתמדה בלמידה. 

עמוד מתוך חוברת לימוד עברית של ליסאן על השוק עם אוצר מילים הקשור לאוכל ותמונות של ירקות ופירות שונים
bottom of page